Project IGO


Volgens het Actieplan Asbestafbouw moeten tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Ook IGO wil haar steentje bijdragen en focust daarbij op de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest in hermetische zone (asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding). IGO krijgt hiervoor financiële middelen van OVAM.

In dit asbestproject kunnen particulieren in het werkingsgebied van IGO een asbestdeskundige inschakelen die de woning van de particulier zal bezoeken, er staalnamen zal uitvoeren en vervolgens een rapport zal opmaken. Als er asbest wordt vastgesteld, kan de particulier intekenen voor onze groepsaankoop voor asbestverwijdering van niet-hechtgebonden asbest door een erkende asbestverwijderaar.

Is deze groepsaankoop iets voor jou? Ga dan naar de website van IGO voor meer informatie. Samen maken we Vlaanderen asbestveilig!